Credit Protection & Job cover
Financiële zekerheid met Opel Financial Services

Verzeker uw financiering! Credit Protection en Job Cover geven u de nodige gemoedsrust omdat ze uw budget en uw spaargeld beschermen. Nu intekenen is vooruitzien!

Bescherm wie u lief is, bescherm wat u lief is.

Credit Protection helpt bij het beschermen van...

uw budget, uw spaargeld en al wie u lief is. Want deze verzekering dekt uw maandelijkse afbetalingen voor uw wagen. En bij overlijden zullen uw nabestaanden de restschuld op uw voertuig nooit hoeven te betalen omdat wij het resterende saldo voor onze rekening nemen.

Credit Protection geeft u de volgende voordelen:

  • Betaling van uw maandelijkse aflossingen bij tijdelijke en volledige arbeidsongeschiktheid.
  • Volledige afbetaling van uw kredietsaldo bij blijvende volledige arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. Uw familie is hier volledig beschermd.
  • De premie van deze verzekering bedraagt 4,75% van mijn maandelijkse aflossing, en dat voor een maximale bescherming.

 

Hoe werkt het precies?

U betaalt bijvoorbeeld  €200 per maand af voor uw krediet, Credit Protection kost u 4,75% van die maandelijkse aflossing, dus € 9,50. Uiteindelijk betaalt u dus € 209,50 per maand terug met deze verzekering inbegrepen en bent u maximaal beschermd.

 

Job Cover helpt bij het beschermen van...

uw inkomen, want in geval van verlies van werk krijgt u tot 12 maandlen de maandaflossing van uw autofinanciering uitbetaald.

 

Job Cover biedt u de volgende voordelen:

  • Betaling van uw maandelijkse aflossingen door onvrijwillig ontslag. 12 maanden lang of tot de dag waarop u weer aan de slag kan, is uw budget gedekt en hoeft u zich dus geen zorgen te maken over de afbetaling van uw krediet.
  • Een lage premie die slechts 4% van uw maandelijkse aflossing bedraagt.

 

Hoe werkt het precies?

U betaalt bijvoorbeeld  € 200 per maand af voor uw krediet, Job Cover kost u 4% van die maandelijkse aflossing, dus € 8. Uiteindelijk betaalt u dus € 208 per maand terug met deze verzekering inbegrepen en bent u maximaal beschermd.

 

Contacteer Opel Financial Services voor meer informatie.


 

Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door  CARDIF Assurances Risques Divers N.V. en CARDIF Assurance Vie N.V. Contract geldig gedurende de volledige duur van het krediet. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd in het beslechten van geschillen voortvloeiend uit de toepassing van huidig contract. Elke klacht over het contract mag worden gericht aan klachtenbeheer@cardif.be of aan www.ombudsman.asAlpha Credit N.V. (Lener), Ravensteinstraat 60/15, B-1000 Brussel.